Dagligdagen

I løbet af dagen sker der mange spændende og forskellige ting i Symfonien. Dagligdagen tager udgangspunkt i tiden omkring måltiderne, der foregår på faste tidspunkter.

Klokken 6.40 åbner hjerterummet for alle børn

Har du ikke spist morgenmad hjemmefra tilbyder vi morgenmad.

Vi leger og deltager i aktiviteter på tværs af grupper indtil klokken 9.00.

Børnene kan fordele sig ud i flere lokaler og bliver tilbudt aktiviteter efterhånden, som flere medar-
bejdere møder ind.

Klokken 9.00-9.15

Her starter dagen som udgangspunkt i læringsgruppen med frugt, og vi vil sammen med børnene gennemgå, hvad der skal ske i dag.  

Tirsdag, onsdag og torsdag er børnene i deres læringsgruppe. Mandag og fredag er alle fælles om henholdsvis DGI-aktiviteter og musikaktiviteter.

Læringsgrupperne er i faste perioder tilknyttet et læringsrum. Som forælder kan man med fordel følge med på den store tavle ved garderoben, hvor der er vist, hvilken gruppe ens barn er tilknyttet. hvilket læringsrum men hvor der også hænger en smtte af hvordan der arbejdes pædagogisk i læringsgruppen.

Klokken ca. 11.00 spiser vi frokost i læringsgruppen

Vuggestuebørnene kan deltage i aktiviteter sammen med andre børn fra Symfonien, hvis det giver pædagogisk udvikling og læring. Ellers har de aktiviteter sammen i vuggestuen.

Børnene på de specialpædagogiske pladser kan deltage i aktiviteter med andre børn i Symfonien, hvis det skaber god inklusion, udvikling og læring. Ellers vil de have aktiviteter sammen i egen læringsgruppe. På baggrund af individuelle pædagogiske overvejelser kan et barn med specialpædagogisk plads godt være tilknyttet en anden læringsgruppe end den specialpædagogiske læringsgruppe.

Fra klokken 12.00

Her er medarbejderne fælles om børnene og opgaverne.

Børnene vil om eftermiddagen have mulighed for at være sammen med andre børn i hele huset.

I vuggestuen vil børnene fortrinsvis fortsætte samlet om eftermiddagen. Dog vil vi arbejde på størst mulig kontakt til børnehavebørn, så de modnes til at komme i børnehave.

I de specialpædagogiske pladser vurderer vi ud fra det enkelte barn, hvor de skal være over middag; om det er sammen med børnehavebørn eller sammen med børn i en specialpædagogisk gruppe.

Ca. klokken 14:00 er der eftermiddagsmad

Eftermiddagsmaden foregår i en ”cafe”, hvor børnene kommer hen og spiser eftermiddagsmad, når de er klar. De krydses af, så alle når at komme forbi.

Sidst på dagen

Man er fælles om at afslutte dagen, få ryddet op og lukket institutionen.