Politikker

I Børneområde Vest har vi en række politikker, som vi arbejder og agerer ud fra i hverdagen. Det gør det nemmere at afklare forskellige spørgsmål.