Kostpolitik

Børns sundhed, trivsel og velbefindende er blandt andet betinget af deres kost og af graden af fysisk aktivitet. En sund livsstil grundlægges i barndommen og skabes i samspil mellem barnet og dets omgivelser.

Målet er gennem sund kost at give børnene mulighed for at udvikle sig optimalt – motorisk, mentalt og socialt.

Vi vil skabe glade, aktive børn, som trives, og vi vil modvirke fejlernæring og overvægt.

Ved måltiderne lægger vi vægt på, at der er tid, ro og en hyggelig stemning. Vi øver os i at sige værsgo og starte samtidig. Vi øver også koncentration, fælles opmærksomhed og dialog. Eksempler på dette kan være højtlæsning og små lege efter maden.

Folder om kostpolitik udleveres til opstartsmøde.