Velkomst

Velkommen til Symfonien. Symfonien er en del af Børneområde Vest. Børneområde Vest består af henholdsvis Myretuen i Nr. Broby og Symfonien i Nr. Søby.

Symfonien er beliggende i udkanten af Nr. Søby tæt ved Nr. Lyndelse. Vi er en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år med plads til ca. 100 børn, heraf omkring 20 vuggestuebørn og ca. 12 specialpædagogiske pladser.

Velkomstfolder udleveres til opstartsmøde.