Børn med særlige behov

Hvis dit barn ikke trives og udvikles i sit dagtilbud, yder kommunen forskellige former for støtte afhængig af barnets behov.

Børneområde Vest kan imødekomme børns særlige behov på flere måder. Vores børnehuse er forskellige og har forskellige fysiske rammer. Det betyder, at vi rummer børn, der er sansemæssigt udfordret, men også børn, der har brug for masser af bevægelse.

Fokus på udvikling

I børnegrupperne kan vi sætte fokus på eksempelvis den sproglige og motoriske udvikling eller dannelse af relationer. Fokus sker ud fra det enkelte barn og dets behov og udviklingstrin.

I Børnehuset Symfonien har vi 14 specialpædagogiske pladser.

Samarbejde med Opvækst og Læring

Vi har et tæt samarbejde med konsulenter fra Opvækst og Læring.

Vi gør brug af ”Det forebyggende team”, som består af sundhedsplejerske, socialrådgiver og pædagogisk-psykologisk rådgiver. Vi kan invitere andre konsulenter efter behov. Det kan være en tale-høre-konsulent eller en flersprogskonsulent. Det forebyggende team kan bruges sammen med forældre og til generel sparring.