Forældresamarbejde

Vi vægter et godt, nært og åbent forældresamarbejde med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel og udvikling for barnet.

Ved at støtte op om arrangementer i institutionerne, såsom traditionelle årsfester, arbejdsdage, general-
forsamling og lignende, er det ikke kun fællesskabet mellem jer forældre, der bliver styrket, men også fællesskabet mellem børnene. Det er altid noget specielt, at far, mor og søskende er med i børnehaven.  Nye legerelationer og venskaber dukker op på kryds og tværs af børne- og forældregrupper. Det kan bruges i dagligdagen.

Fyraftensmøder - fælles viden giver fælles forståelse

Børneområde Vest holder ved specielle lejligheder et fyraftensmøde for forældre og andre interesserede. Det foregår oftest i tidsrummet 16.30-19.00 og omhandler forskellige relevante temaer.

Vi har eksempelvis haft fyraftensmøde om frokostordning og måltidspædagogik med oplæg fra bestyrelsen og eksterne foredragsholdere.

Alle forældre og ansatte er velkomne til at komme med ideer og ønsker til kommende fyraftensmøder.

Forældresamtaler - giver tæt samarbejde

Vi tilbyder løbende samtaler i den tid, barnet er i Børneområde Vest. Vi anvender materialet "Barnet i centrum" for blandt andet  at skabe en rød tråd i samarbejdet mellem hjemmet og institutionen.

  • Opstartssamtale - inden barnet starter i børnehaven. 
  • Tremånederssamtale - vi har lært barnet at kende, og sammen taler vi om barnets ressourcer og udviklingspunkter.
  • En årlig samtale - barnets trivsel og udvikling.
  • Førskolesamtale - om barnets overgang fra børnehave til skole.

Læs mere om "Barnet i centrum" på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside