DGI

Dgi logo rgb sort

Undersøgelser viser, at aktive børn er glade børn med bedre selvværd og stærkere sociale kompetencer - parate til at lære nyt.

Læs om DGI certificering

Sangprofil-institution

Noderne

Sangglad er både et udvik-lingsforløb for hele institu-tionen og et uddannelsesforløb for de professionelle voksne, som børnene har deres dag-ligdag sammen med.

Læs om SangGlad

Hvad kendetegner os?

Symfonien er en del af Børneområde Vest. Børneområde Vest består af henholdsvis Myretuen i Nr. Broby og Symfonien i Nr. Søby.

Symfonien er beliggende i udkanten af Nr. Søby tæt ved Nr. Lyndelse. Vi er en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år med plads til ca. 100 børn, heraf omkring 20 vuggestuebørn og ca. 12 specialpædagogiske pladser.

I Symfonien har vi masser af plads, da vores bygning tidligere husede Nr. Søby Skole.

Hele institutionen fik i 2017 en gennemgribende renovering, så alle rum nu fremstår lyse og indbydende.

Der er dejlige fysiske rammer til børnene og det pædagogiske arbejde.

Omkring institutionen ligger en stor og velbevokset legeplads med plads til masser af udfoldelser.

DGI- og sanginstitution

Symfonien er en DGI- og SANG-certificeret institution.

Som DGI-institution forpligter  vi os til at arbejde struktureret og systematisk med at fremme børns glæde og begejstring ved at bevæge sig.

Som SANG-institution forpligter vi os til at udvikle en stærk fælles sangkultur.