DGI

Dgi logo rgb sort

Undersøgelser viser, at aktive børn er glade børn med bedre selvværd og stærkere sociale kompetencer - parate til at lære nyt.

Læs om DGI certificering

Sangprofil-institution

Noderne

Sangglad er både et udvik-lingsforløb for hele institu-tionen og et uddannelsesforløb for de professionelle voksne, som børnene har deres dag-ligdag sammen med.

Læs om SangGlad

Vores grundlæggende pædagogik

I Symfonien arbejder vi med anerkendende pædagogik. Dette betyder at vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger og følelser.

Vi lægger vægt på:

  • En god atmosfære med udgangspunkt i den anerkendende og værdsættende tankegang. Nøgleordene er inklusion, respekt, omsorg, anerkendelse, glæde, engagement og empati.

  • At skabe et miljø, som giver børnene læringsrum, rammer og aktiviteter, hvor de kan fordybe sig i leg og læring samt udvikle deres kompetencer.

  • At børnene kan være med til at præge deres hverdag.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og laver pædagogiske aktiviteter ud fra, hvad barnet har brug for og tænker andre børn ind i aktiviteterne på tværs af grupperne, således at børnene får udfordringer svarende til netop deres udviklingstrin.