Om os

Børnehaven Symfonien en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år med plads til ca. 100 børn, heraf omkring 20 vuggestuebørn og ca. 12 specialpædago- giske pladser. Symfonien er en del af område Vest sammen med Børnehaven Myretuen i Nr. Broby.