Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen er fælles for Symfonien og Myretuen. Den består af 8 personer: 5 forældre, 2 fra personalet samt lederen.

I den fælles forældrebestyrelsen drøftes overordnede spørgsmål omkring pædagogik og økonomi. På den måde kan forældrene være med til at sætte retningen for dagligdagen i Børneområde Vest.

Læs mere om Forældresamarbejde

Bestyrelsen

Stina Skalshøj Nielsen

Bestyrelsesformand

Email: ssk@brobyfriskole.dk

Katrine Krogholm Magnussen

Næstformand

Email: katrinekmagnussen@gmail.com

Tina Nielsen

Bestyrelsesmedlem og i Ansættelsesudvalget

 Email: tina.nielsen@rsyd.dk

Christina Lippert

Bestyrelsesmedlem

Email: prinsessepigen@gmail.com

 

Maja K.H. Kortegård

Bestyrelsesmedlem

Email: majakath89@gmail.com

 

Rikke Møller Pedersen

Personalerepræsentant

Email: rikmp@fmk.dk

 

Lissi Beier

Områdeleder

Email: libe@fmk.dk