Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen er fælles for Symfonien og Myretuen. Den består af 8 personer: 5 forældre, 2 fra personalet samt lederen.

I den fælles forældrebestyrelsen drøftes overordnede spørgsmål omkring pædagogik og økonomi. På den måde kan forældrene være med til at sætte retningen for dagligdagen i Børneområde Vest.

Læs mere om Forældresamarbejde

Bestyrelsen

Katrine Krogholm Magnussen

Formand

Email: katrinekmagnussen@gmail.com

Christina Brovh Konradsen

Næstformand

Email: christina@konradsen.info

Bonnik Blomberg Hvid

Bestyrelsesmedlem

Email: BONNIKHVID@HOTMAIL.COM

Christina Lippert

Bestyrelsesmedlem

Email: prinsessepigen@gmail.com

 

Maja K.H. Kortegård

Bestyrelsesmedlem

Email: majakath89@gmail.com

 

Rikke Møller Pedersen

Personalerepræsentant

Email: rikmp@fmk.dk

 

Katrine Lerbjerg

Personalerepræsentant

Email: klerb@fmk.dk

 

Lissi Beier

Områdeleder

Email: libe@fmk.dk