Ledelsen

Ledelsen består af en leder og to teamledere, der tilsammen udgør ledelsen i Børneområde Vest.

Lissi Beier

Områdeleder

Tlf: 72 53 45 70
Mail: libe@fmk.dk

Lene Skytte Hansen

Teamleder

Tlf: 72 53 45 77
Mail: leha@fmk.dk

Søren Møller

Teamleder

Tlf: 72 53 47 54
Mail: smoel@fmk.dk