Personalet

Vi har personale fordelt over vuggestuen, Trommerne og børnehaven. Desuden har vi også personale til køkken og administration.

Vuggestuen

Katrine Staack

Pædagog

Særlige interesser:
-Sprog
-Selvhjulpenhed

Solveig Fornes

Pædagog

 

 

Bente Lerche Bünger

Pædagog

Christina Rosenkrantz Gamholdt

Pædagog

Tina Ø.C

PGU

Særlige interesser:
-Musik
-Kreativitet

Trommerne

Tina Hovgaard

Koordinator

Alberte Kirk Larsen

Specialpædagog §32

Marianne W.H. Nielsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Krop og bevægelse
-Neuropædagogik

Jesper Kirk Andreasen

Pædagog

Linda Joensen

Pædagog

 

 

Tina Orup Pedersen

Pædagog

 

 

Lene Petersen

Pædagog

Særlige interesser:
-Krop og bevægelse
-Motorik

Line Schmidt Hansen

Pædagogstuderende

 

 

Børnehaven

Katrine Lerbjerg

Ressourcepædagog

Stine Knudsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Kreativitet
-Udeliv

Julie Westerskov Sørensen

Pædagog

Digital nøglemedarbejder og arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Særlige interesser:
- Læringsmiljøer
- Krop og bevægelse

Majbritt Carlsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Inklusion
-Fra jord til bord

Camilla Havgaard Kristensen

Pædagog

Særlige interesser:
-Inklusion
-Kreativitet

Mette Riber

Pædagog

Supplerende TR

Lene Justesen

Pædagog

Særlige interesser:
-Musik
-Fra jord til bord

Anders Toftegaard

Idrætspædagog

Merethe Holst Johansen

Pædagog

Merete Larsen

Pædagog

Mette Henriksen

Idrætspædagog

Frank 

Idrætspædagog

Lene Mathiasen

Pædagogmedhjælper

Særlige interesser:
-Krop og bevægelse
-Motorik

Alexander Drachmann

Pædagog

Øvrigt personale

Charlotte Thorup Skregeskov

Ernæringsassistent

Tove Bæklev

Husassistent

Jytte

Seniorjob

Ole Sandberg Mortensen

Sekretær for områdeledere