Personalet

Vi har personale fordelt over vuggestuen, Trommerne og børnehaven. Desuden har vi også personale til køkken og administration.

Vuggestuen

Katrine Staack

Pædagog

Særlige interesser:
-Sprog
-Selvhjulpenhed

Solveig Fornes

Pædagog

 

 

Bente Lerche Bünger

Pædagog

Christina Rosenkrantz Gamholdt

Pædagog

Monica

Pædagog

Tina Ø.C

PGU

Særlige interesser:
-Musik
-Kreativitet

Trommerne

Tina Hovgaard

Koordinator

Alberte Kirk Larsen

Specialpædagog §32

Marianne W.H. Nielsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Krop og bevægelse
-Neuropædagogik

Linda Joensen

Specialpædagog §32

 

 

Tina Orup Pedersen

Pædagog

Fast vikar §4 og §32

 

 

Julie Lund Petersen

Pædagogstuderende

 

 

Børnehaven

Katrine Lerbjerg

Ressourcepædagog

Stine Knudsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Kreativitet
-Udeliv

Julie Westerskov Sørensen

Pædagog - pt. barsel

Digital nøglemedarbejder og arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Særlige interesser:
- Læringsmiljøer
- Krop og bevægelse

Majbritt Carlsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Inklusion
-Fra jord til bord

Camilla Havgaard Kristensen

Pædagog

Særlige interesser:
-Inklusion
-Kreativitet

Rene Barnholt

Pædagog

 

 

Jesper Kirk Andreasen

Pædagog

Mette Riber

Pædagog

Supplerende TR

Merethe Holst Johansen

Pædagog

Merete Larsen

Pædagog

Camilla S.R

Pædagog

Frank 

Idrætspædagog

Søren R

Pædagog

Frederik Rahbek

Pædagogisk assistent

Lene Mathiasen

Pædagogmedhjælper - pt. uddannelsesorlov

Særlige interesser:
-Krop og bevægelse
-Motorik

Alexander Drachmann

Pædagog

Fast vikar

Marius Dreyer Top Bording

Pædagogmedhjælper vikar

 

 

Anna

Pædagogstuderende

 

 

Øvrigt personale

Charlotte Thorup Skregeskov

Ernæringsassistent

Tove Bæklev

Husassistent

Jytte

Seniorjob

Ole Sandberg Mortensen

Sekretær for områdeledere