Personalet

Vi har personale fordelt over vuggestuen, Trommerne og børnehaven. Desuden har vi også personale til køkken og administration.

Jette Vilhelmsen

Ressourcepædagog

Tilknyttet begge børnehuse

Vuggestuen

Pia Jensen

Pædagog

Katrine Staack

Pædagog

Særlige interesser:
-Sprog
-Selvhjulpenhed

Solveig Fornes

Pædagog

 

 

Tina Ø.C

PGU

Særlige interesser:
-Musik
-Kreativitet

Trommerne

Cecilie Melander

Pædagog

Marianne W.H. Nielsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Krop og bevægelse
-Neuropædagogik

Jane Bruun

Pædagog

Særlige interesser:
-Specialpædagogik
-Inklusion

Jesper Kirk Andreasen

Pædagog

Lene Petersen

Pædagog

Særlige interesser:
-Krop og bevægelse
-Motorik

Louise Cecilie Schlünsen

Pædagogstuderende

 

 

Børnehaven

Carina Jensen

Pædagog

Stine Knudsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Kreativitet
-Udeliv

Julie Westerskov Sørensen

Pædagog

Digital nøglemedarbejder og arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Særlige interesser:
- Læringsmiljøer
- Krop og bevægelse

Majbritt Carlsen

Pædagog

Særlige interesser:
-Inklusion
-Fra jord til bord

Camilla Havgaard Kristensen

Pædagog

Særlige interesser:
-Inklusion
-Kreativitet

Mette Riber

Pædagog

Supplerende TR

Lene Justesen

Pædagog

Særlige interesser:
-Musik
-Fra jord til bord

Brian L. Larsen

Pædagog

Merethe Holst Johansen

Pædagog

Merete Larsen

Pædagog

Bianca Pedersen

Pædagog

Lene Mathiasen

Pædagogmedhjælper

Særlige interesser:
-Krop og bevægelse
-Motorik

Alexander Drachmann

Pædagog

Øvrigt personale

Charlotte Thorup Skregeskov

Ernæringsassistent

Jytte

Seniorjob i køkken

Hanne B. Edlefsen

Sekretær for områdeledere